Ogre
1 oC

Trešdiena, 21. februāris

Šodien vārda dienu svin
Eleonora, Ariadne

Atvērts sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrs "Ogres Zelta liepa"

Ogres zelta liepaSvētdien, 3. decembrī savu darbību uzsāka sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centrs "Ogres Zelta liepa".

Sociālo prasmju izglītības un uzņēmējdarbības centra "Ogres Zelta liepa" (Brīvības iela 18, Ogre) galvenais mērķis ir nodrošināt iespēju sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu iedzīvotājiem, īpaši cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, apgūt jaunas prasmes, kā arī iekļauties darba tirgū.

"Ogres Zelta liepa" apmeklētājiem ir atvērta katru dienu no plkst. 16.00 līdz 20.00savukārt pa dienu tajā notiek apmācības – personām ar īpašām vajadzībām tiks veicināta izpratne par dažādām profesijām, kā arī nodrošinātas praktiskās apmācības, tādējādi veicinot viņu integrāciju darba tirgū. Par potenciālo darba devēju pieteikties un kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona.

Šobrīd centrs sadarbojas arī ar sociālo uzņēmumu tiptip.lv, tādējādi radot iespēju senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti realizēt savu amatniecības produkciju.

Centrs ir atvērts uz sadarbības iespējām – gan darba devēji, kas vēlas palīdzēt apgūt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu pārstāvjiem dažādas prasmes, gan arī potenciālie darba ņēmēji aicināti sazināties ar Ogres Zelta liepas pārstāvjiem:  ogreszeltaliepa@inbox.lv, t. 26817200, 29134421.

Projekta ietvaros sasniedzamie rezultāti atbilst pašvaldības deleģētajām funkcijām Sabiedrībai un tai noteiktajiem darbības virzieniem, proti:

  • nodrošināt dažādu sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu, jo īpaši jauniešu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību, atbilstoši to spējām un kvalifikācijai;
  • veicināt sabiedrības izglītošanu par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātības iespējām;
  • nodrošināt apmācības iespējas potenciālajiem darba devējiem darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu;
  • nodrošināt izpratni par dažādām profesijām (apkopējs, trauku mazgātājs, pavārs, virtuves strādnieks, darbs apkalpojošajā sfērā, bārmenis, uzņēmējdarbība un vadītprasme, grāmatvedība, personālvadība, u.c.) un praktiskās apmācības iespējas dažādām sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām;
  • veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu integrāciju darba tirgū.

Ogres Zelta liepa 

​Informācijas avots: www.ogresnovads.lv