Ogre
21 oC

Otrdiena, 16. jūlijs

Šodien vārda dienu svin
Hermīne, Estere

Ogrē atjaunos vēsturisko centru

Jau tuvākajā laikā tiks uzsākta vērienīga projekta īstenošana, kas būtiski uzlabos Ogres vizuālo identitāti, sakārtojot teritoriju, kas skar Rīgas ielas, Kalna prospekta, Grīvas prospekta, Skolas ielas un Brīvības ielas posmus.

Galvenās aktivitātes:

Noslēdzoties šī projekta īstenošanai, Ogre atgūs daļu no zaudētās un šobrīd vāji izmantotās pilsētas daļas, kas, savienojoties ar jau esošo pilsētas Brīvības ielas gājēju posmu, pārtaps par vienotu un dzīvu pilsētas daļu. Tajā labi jutīsies kā pilsētas viesi, tā arī Ogres iedzīvotāji, kas būs ieguvuši pilsētvides telpu izziņai, kultūrai un atpūtai.

Būvprojekta vienotais nosaukums ir “Muzikālais teātris Rīgas ielā 15, Ogrē, Ogres novadā”. Teritorijas pārbūve norisināsies pakāpeniski vairākos posmos. Kopējais plānotais projekta īstenošanas laiks ir līdz 2027. gadam.

Teritorijas attīstības koncepts

Projekta īstenošana tiks uzsākta ar Neatkarības laukuma izveidi un tam pieguļošās teritorijas pārbūvi. Neatkarības laukums ir teritorija Brīvības ielas daļā, posmā no Skolas ielas līdz Rīgas ielai. Laukumam šāds nosaukums piešķirts ar 2021. gada 20. maija Ogres novada pašvaldības domes lēmumu, tādejādi atbalstot biedrības “4. maija Deklarācijas klubs”[1] ierosinājumu par valstiski nozīmīgu datumu un jēdzienu iemūžināšanu.

Laukuma plānošanas pamatprincipi:

  • Droša un gājējam (it īpaši bērniem) pieejama vide, saglabāta esošā ikdienas gājēju kustība;
  • Ērti pieejama, pārredzama autostāvvieta, nodrošinot norobežojošus stādījumus no rotaļu telpas;
  • Patīkama, atraktīva ārtelpa ar aktīvām un pasīvām atpūtas vietām;
  • Atbilstoša funkcionālā un atmosfēriskā apgaismojuma infrastruktūra;
  • Reprezentatīvu un viegli kopjamu apstādījumu plānošana, krāšņu rožu dobju izveide.

Neatkarības laukuma atjaunošana

Neatkarības laukums ir paredzēts kā multifunkcionāls laukums. Tas sevī ietvers digitālu strūklaku kā tēlniecisku veidojumu ansambli, kas ataino Latvijas neatkarības atjaunošanas nozīmīgākos etapus no 1918. gada līdz mūsdienām caur novada prizmu, tai skaitā cildinot Ogres novada nozīmīgākās personības Latvijas vēstures attīstības kontekstā.

Papildus strūklakas ansamblim laukumā ir paredzēts veidot digitālās projekcijas, ar kuru palīdzību tiks cildināti nozīmīgie notikumi, cilvēki un Latvijas neatkarība kopumā. Visi vēsturiskie notikumi ir īstenojušies, pateicoties pašaizliedzīgiem un cildeniem cilvēkiem. Katra šī cilvēka dzīves gājumu var simboliski apzīmēt ar līniju, kas kaut kur sākas, tad iet savu ceļu un var būt gan taisna, gan ar līkločiem. Tā neizbēgami krustojas ar citu cilvēku dzīves līnijām. Kādam tās ir baltākas, kādam tumšākas. Tieši tik dažādi mēs esam, cik dažādi ir mūsu dzīves gājumi un tecējumi.

Laukuma seguma koncepcija tiks veidota, iedvesmojoties no Daugavas upes plūduma, kas simboliski iezīmē laika tecējuma pagātnes, tagadnes un nākotnes līnijas, vienlaikus simbolizējot arī cilvēka dzīves tecējumu. Šo lineāro motīvu, kā arī Daugavas ūdens viļņošanās motīvu plānots atspoguļot bruģa seguma rakstā, kas papildināts ar līnijveida un punktveida gaismas elementiem.

Brīvības ceļa ekspozīcijas izveide

Pārmaiņas piedzīvos ēka Brīvības ielā 2, kas kopā ar laukumu veidos vienotu ansambli, ēkā izvietojot Brīvības ceļa ekspozīciju.

2024. gada 25. aprīļa domes sēdē tika lemts šo investīciju projektu noteikt kā prioritāro. Ēkas telpas tiks piemērotas Ogres Vēstures un mākslas muzeja vajadzībām, tajās izvietojot pastāvīgu muzeja ekspozīciju par traģiskajiem un vienlaikus divdesmitā gadsimta nozīmīgākajiem notikumiem – Brīvības cīņām un latviešu leģionāru cīņām, kā arī atvēlot telpas izstādēm un skolēnu nodarbībām. Pielietojot modernus ekspozīcijas iekārtošanas paņēmienus, tiks radīts plašāks priekšstats par minētajiem vēstures notikumiem, par karavīru, brīvprātīgo un atbalstītāju ikdienu.

Rotaļu laukuma un autostāvlaukuma izbūve

Projekta otrās kārtas ietvaros tiks veikta rotaļu laukuma un autostāvlaukuma izbūve Brīvības ielā 3. Ap autostāvlaukumu paredzēti krāšņi rožu apstādījumi. Paredzēts, ka stāvlaukums apkalpos kā nākotnē paredzētos sabiedriskos objektus, tā arī jau šobrīd esošos, piemēram, Zemgales rajona tiesu, Valsts policiju.

Rotaļu laukums un stāvlaukuma projekts Ogre, Brīvības iela

Rožu tēmu plānots iedzīvināt arī rotaļlaukuma būvniecībā. Tā koncepcija veidota, pētot parka rozes formas, krāsas, detaļas un faunu, kas iekļaujas un apdzīvo rožu pasauli.

Rotaļu laukuma mērķis ir veidot estētiski pievilcīgu, oriģinālu, māksliniecisku vidi, lai šī vieta būtu pietiekami interesanta gan ģimenēm ar bērniem, gan katram Ogres iedzīvotājam vai viesim. To plānots aprīkot ar sensorajām aktivitātēm, nelielu karuseli zieda formā, blakus tam izvietojot dažāda veida un intensitātes mūzikas instrumentus. Šūpoles, batuti un sfēru elementi, kā arī smilšu kaste būs neatņemamas rotaļlaukuma sastāvdaļas. Centrālā zona tiks atvēlēta aktīvai darbībai, kas iekļaus slidkalniņu, dažādus kāpšļus, virves, grozus un trepes. Rotaļlaukuma teritorijā galvenokārt plānots gumijas segums.

Muzikālā teātra izveide

Vērienīgas pārmaiņas piedzīvos bijušais Ogres Tautas nams Rīgas ielā 15, kurš, pārbūvējot esošo ēku, kā arī iegūstot jaunu piebūvi, pārtaps par muzikālo teātri. Bijušā Ogres Tautas nama ēkas būvniecībai 20. gadsimta 20. gados saziedoti tautas līdzekļi, un 20. gadsimta 80. gados Atmodas laikā tajā tika uzvilkts sarkanbaltsarkanais karogs. Kaut arī šī ēka nav kultūras piemineklis, tā ir vecāka par 50 gadiem, tajā nav veiktas nozīmīgas pārbūves un tā veido Ogres novada vides savdabību. Šādām ēkām ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem noteikts aizsargājamas vēsturiskas ēkas statuss, un svarīgi ir saglabāt šīs vēsturiskās ēkas vērtību. Pārbūvējot esošā tautas nama iekštelpas, tiks saglabāti esošās ēkas arhitektoniskie akcenti – jumta torņi – un, nemainot ēkas vienkāršo vēsturisko tēlu, tiks uzlabota abu ēku kopējā funkcionālā loģistika.

 

Muzikālā teātra jaunbūvē paredzētas vairāk kā 600 skatītāju sēdvietas, skatuve, publiskās telpas, kafejnīca, noliktavas un tehniskās telpas. Savukārt pašreizējā Ogres Tautas nama ēkā būs administrācija, mēģinājuma zāles un ģērbtuves. Ēkai būs ovāla forma, kas sasaucas ar pašvaldības nosaukuma pirmo burtu. Šī teātra izbūve būs liels ieguvums ne tikai Ogres un Latvijas iedzīvotājiem, bet piesaistīs arī Eiropas un pat vēl plašākas sabiedrības uzmanību.

Lai uzsāktu būvprojekta īstenošanu, ir nepieciešams veikt atsevišķu koku nociršanu, par ko ir uzsākta publiskā apspriešana.

Projekta izstrāde un autoruzraudzība – SIA “CMB”.

Atsauce – attēliem ir ilustratīvs raksturs, projekta īstenošanas laikā detaļas var mainīties.